INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY

När det för åtkomst till visst innehåll eller tjänster är nödvändigt att tillhandahålla personuppgifter, kommer Användare att garantera dess sanning, riktighet, äkthet och giltighet. KEYSOL kommer att ge nämnda data motsvarande automatisk behandling baserat på dess natur eller syfte, enligt villkoren som anges i avsnittet Keysols dataskyddspolicy.

sv_SE