HUR MAN FÅR EN TURISTLICENS I VALENCIANCOMMUNITY

Ett alternativ för att göra vinst efter att ha köpt en fastighet i i ett turistområde är att hyra. 

Det är viktigt att få ett turistkort, vilket är obligatoriskt i Valencia.

VAD ÄR

Under flera år kommer den som vill hyra sina fastigheter under korta perioder, samt använda annonsplattformar som Booking eller Airbnb och inte vill göra sig skyldig till något brott, behöva skaffa turistlicens.

I grund och botten går det ut på att anteckna fastigheten i turistregistret i den kommun där fastigheten är belägen.

VILKA TURISTBOENDE FINNS

Vanligtvis finns det tre möjliga sätt att hyra en fastighet:

LÅNGSIKTIGT

 

Vanlig uthyrning för huvudbostad

MEDELTID ELLER

SÄSONG

Till exempel när det gäller studenter

KORTSIKTIG ELLER

TURIST

Det kan till exempel vara semester

I det här fallet skulle turistlicensen endast gälla för korttidsuthyrning (eller turist) enligt följande villkor:

 • Hyran kan inte vara för rum, den ska vara för hela fastigheten.
 • Den maximala varaktigheten får inte överstiga 2 månader för samma person.
 • Det måste annonseras genom turistplattformar
 • Uthyrningen sker med en ekonomisk hänsyn.
 • Syftet med uthyrningen är för semester, turism eller fritid.
 • Det kommer att styras i enlighet med gällande turism- och stadsplaneringsbestämmelser.

SKILLNAD MELLAN FÖRETAG OCH VISST PERSON

Beroende på antalet fastigheter kommer det att betraktas som en viss person eller företagsledare.

 • När det gäller upp till 4 fastigheter är det en viss person.
 • För fler än 4 fastigheter kommer det att betraktas som en bussiner manager.

Enligt dekret 15/2018  från Valencia är det viktigt att registrera fastigheterna i turistregistret för Valencia.

HUR MAN FÅR TURISTLICENSEN

UNDERKASTELSE

 • Via Internet.  Det kan användas på detta sätt om du har ett personligt digitalt certifikat eller elektroniskt DNI.
 • På plats. Personligen genom Territorial Tourism Services i provinsen där fastigheten är belägen (Alicante, Valencia eller Castellón).
 • Postkontor. La documentación tiene que llevarse a la oficina en sobre abierto, con una copia para comprobarla y sellar con la fecha el impreso de solicitud y la copia.

Det finns också möjlighet att behandla det genom Spaniens ambassader och konsulat.

DOKUMENTATION

Inledningsvis kommer det att vara nödvändigt att erhålla den positiva stadskompatibilitetsrapporten, som kommer att utfärdas av stadshuset där fastigheten är belägen. Varje rådhus har makt över de krav som ska uppfyllas och lämna in.

Förutom den ovan nämnda rapporten är den dokumentation som ska tillhandahållas:

 • Det visar tillgången på egendomen eller fastigheterna för turistanvändning
 • Fastigheten uppfyller de krav som bestämmelserna ställer på sin klassificering i kategorin standard/första/överlägsen och redovisad kapacitet.
 • Dokument om ansvarsförklaring avseende turistanvändningen
 • Fyll i listan över fastigheter (fastighetsreferens, adress, kommun)
 • Ägarens identitetshandling
 • Kommunal stadskompatibilitetsrapport som tillåter turistanvändning av fastigheten (Rapporten kommer att innehålla csv som är en säker verifieringskod (CSV) som tillåter verifiering av elektroniska dokuments integritet och äkthet
 • I händelse av landsbygdsmodalitet som uppfyller kraven som fastställs i dekretet som reglerar turistboende på landsbygden inom Valencia.

Detta formulär måste fyllas i.

När ovanstående har fyllts i och presenterats, beviljas det officiella registreringsnumret, vilket kommer att vara viktigt att visa på alla kanaler där boendet annonseras.

Identifikationen för en viss person är:

 • VT/Nummer/V för Valencia
 • VT/Nummer/A för Alicante
 • VT/Nummer/C för Castellón

VT betyder Turistfastighet (Vivienda Turística), och V, A, C är provinsen där fastigheten ligger. I fallet med fler än 4 fastigheter kommer initialbokstäverna att vara EGVT, vilket betyder Tourist Home Management Company

URBAN OCH TURISM BESTÄMMELSER

Det finns två olika regler, stadsplanering regleras av varje stadshus och turism regleras av den autonoma regionen.

Turismbestämmelser i Valencia (standardkategori)

Boendet måste minst ha:

 • Utrustat kök
 • Varmt vatten
 • Pluggar i alla rum som indikerar volt
 • Garderober i sovrummen
 • De nödvändiga möblerna
 • Termisk och akustisk isolering
 • Hiss från fjärde våningen
 • Utrymningsplan vid ytterdörren
 • Lista över nödtelefonnummer på en synlig plats

Punkterna som nämns ovan skulle vara för standardkategorin, för andra kategorier ska se 12/Bilaga 1 i föreskrifterna.

Stadsbyggnadsbestämmelser

För att känna till denna föreskrift måste informationen begäras in i Rådhuset där fastigheten är placerad.

SKYLDIGHETER EFTER ATT FÅTT TURISTLICENS

Reklam

Annonser ska ge tydlig och fullständig information om boendets egenskaper, användningsvillkoren och de tjänster som erbjuds.

Ska alltid anges registreringsnummer och kategori (standard/första/överlägsen).

Plattformar som Booking eller Airbnb tillåter inte annonsering utan registreringsnumret.

Ett annat krav är att vid ingången till boendet ska det finnas en vägledande signal med turistregistreringsnummer.

Kontrollera användare

Boendet ska ha skadelapparna på en synlig plats.

Ägaren ska föra ett reseregister. Polisen måste underrättas 24 timmar före resenärernas ankomst.

Information till polisen kan göras:

 1. Via fax
 2. På plats
 3. Länken till online: Guardia Civil eller Policía , beroende på var boendet är beläget.

Register måste sparas i minst 3 år.

Följ granngemenskapens regler

Det är viktigt att kontrollera att samfällighetens regler inte begränsar användningen av fastigheterna för turistanvändning.

Om det inte finns något emot turistanvändning kommer resenärer att kunna använda de gemensamma utrymmena (simbassänger, trädgårdar, solarium, gym, etc.).

Under alla omständigheter kommer ägaren alltid att vara ansvarig för eventuella överträdelser som hans klienter kan begå.

Dataskydd

Användaren måste informeras om behandlingen och skyddet av uppgifter enligt gällande lag.

RÄTTIGHETER FÖR TURISTBOENDE ÄGARE

Pris

Ägaren kommer att få ekonomisk ersättning för hyran. Priset ska framgå tydligt i annonsen.

Bokning

En deposition på upp till max 250 € kan begäras, som kommer att återbetalas när du lämnar boendet så länge det inte finns någon anledning att hålla inne en del eller den totala depositionen för eventuell skada.

Vid avbokningar kommer ägaren att kunna behålla en del, eller till och med den totala, beroende på när avbokningen görs.

Om det däremot är ägaren som avbeställer bokningen kan uppdragsgivaren kräva ersättning som dubblerar bokningen eller erbjudas ett annat boende av samma eller högre kategori.

Uppsägning av kontrakt

Om bostaden upptas av fler än behöriga personer, överlåts till tredje part eller används för annat ändamål än det etablerade, kan ägaren säga upp avtalet när som helst.

STRAFF FÖR FELHANTERING

Det finns tre typer av straff, beroende på vilken överträdelse som begåtts.

Ljus

I det här fallet skulle det finnas en varning och böterna kan bli upp till €601:

 • Inte överensstämmelse med att visa motsvarande märke
 • Olämplig behandling av kunder
 • Brister i rengöring och drift av vitvaror/möbler.
 • Spara inte en kopia av fakturorna
 • Lämna inte in reklamationsformulären.

Allvarlig

I det här fallet dras turistlicensen in under en period på upp till 6 månader och böterna kan nå upp till 6 010 €:

 • Vilseledande reklam
 • Brist på dokumentation som krävs enligt bestämmelserna
 • Att inte fylla i kontraktet eller reservationer
 • Vägran att utfärda fakturor
 • Vägran att utfärda fakturor
 • Hindrande av inspektionen

Väldigt seriös

I det här fallet kan upphävandet av turistlicensen vara upp till 3 år och böterna kan till och med nå upp till 90 151 €:

 • Utför aktiviteten utan att registrera dig
 • Felaktig framställning, utelämnande eller felaktighet i den ansvariga deklarationen
 • Uppfyller inte de väsentliga krav som fastställts i gällande regelverk
 • Följ inte brandskyddsföreskrifterna
 • Följ inte reklam- och kommunikationsskyldigheterna

SLUTSATS

Procedurerna för att få en turistlicens är inte enkla, det bästa är att lämna det i experthänder. På så sätt kommer det att säkerställas att allt utförs enligt det lagstadgade.

När licensen väl är beviljad är det viktigt med god förvaltning. . Det finns rättigheter men också skyldigheter och om man inte utför en bra förvaltning finns påföljder en möjlighet, både ekonomiska och indragning av licensen.

Glöm inte att vara uppdaterad om de lagar och dekret som kan uppstå.