VARFÖR BANKER BEFRÅGAR MEDEL FÖR ETT LÅN

Hur banker försäkrar bolåneverksamhet.

När man ansöker om ett inteckning, begär banker att tillhandahålla medel.

Det är viktigt för användare att veta varför banker begär sådana medel.

VAD MEDEL BETYR

När du ansöker om ett bostadslån måste du ta hänsyn till att denna bankverksamhet kommer att generera utgifter och provisioner.

Fonderna försäkrar banken att det kommer att finnas tillräckligt med medel för att täcka alla dessa utgifter och provisioner i samband med beviljandet av ett bolån.

VAD DET OMFATTAR

Det finns utgifter och kostnader som är inneboende i ett bolån som banken vill säkerställa så att nämnda bolån blir lagligt verkställt och registrerat.

Det är också viktigt för användaren att ha förtroende för att de kommer att kunna möta dessa extra kostnader när de köper en fastighet med bolån.

Några av de utgifter som täcks av fonder är:

  • Fastighetsvärdering..
  • Öppningsavgifter och annat som ingår i bolånet.
  • Notarieavgifter.
  • Dokumenterade Rättshandlingar Skatt.
  • Fastighetsregistrets kostnader.
  • Skatterådgivares arvoden.

BERÄKNING AV BELOPPET

Det finns inget fast belopp, det kommer att bero på variabler som banken som beviljar bolånet och typen av bolån.

Som huvudregel är det som görs en uppskattning mellan 3 % och 5 % av priset på den fastighet som lånet beviljas på.

Detta belopp spärras eller hålls inne av banken tills kostnaderna är helt betalda. Det är uteslutande för betalning av de kostnader som är förknippade med hypotekslånet.

När alla utgifter är betalda frigör banken eventuellt överskjutande belopp som kan ha blivit kvar.