VAD DEN HORISONTALA FASTIGHETSBEVÄRDEN BETYDER

När vi talar om en byggnad talar vi också om en ägargemenskap

En byggnads horisontella egendom är på ett enkelt sätt rättshandlingen, eller snarare den handling där det antecknas hur en fastighet är uppdelad i flera självständiga fastigheter.

Enligt lagen om horisontell fastighet, den horisontella uppdelningen av en byggnad leder till födelsen av ägargemenskapen.

ESCRITURA

Förutom att dela upp en fastighet i fristående fastigheter, tjänar det också till att bestämma de privata och gemensamma utrymmena för ägarna av en byggnad eller ett samhälle, som ska etableras och garantera den juridiska samexistensen av hela komplexet.

Det deltagande som varje ägare har i förhållande till hela byggnaden eller komplexet kommer också att anges i procent.

VAD DEN ÄR FÖR

Som nämnts fastställer detta dokument förhållandet mellan privata och gemensamma element inom ett höghus bostadskomplex, byggnad och därmed ägargemenskap.

Varje del eller fastighet ska svara för den proportionella del som motsvarar den av helheten. Förutom att betala de avgifter som motsvarar samhällets underhåll och goda utveckling.

Betona att denna gärning gäller ett höghus och för fastighetskomplex som delar samma privata och delade utrymme.

LAGSTIFTNING OCH KRAV

Detta dokument regleras av lag 49/1960 av den 21 juli om horisontell egendom.

Steg

Stegen för att utföra den horisontella uppdelningen är:

1.- Förbered projektet.

2.- Kommunalt tillstånd.

3.- Deklarationsskrivning.

4.- Fastighetsregistret och cadastre.

Dokument

En stor mängd dokument måste tillhandahållas för att kunna utföra den horisontella uppdelningen:

 • Lagfart
 • Bygglov
 • Nybyggnadsintyg
 • Energieffektivitetscertifikat
 • Intyg om inflyttning
 • Egendomsbeskrivning
 • Beskrivning av gemensamma inslag
 • Beskrivande plan över fastigheten
 • Samhällets stadgar eller regler
 • Förbehåll av rättigheter eller befogenheter
 • Horisontell delningslicens
 • Nybyggnadshandling och horisontell uppdelning
 • Fastighetsregistreringsanteckning
 • Fastighetsregistreringsanteckning Arkivkort och matrikelvärde
 • IBI-kvitto
 • Fastighetsvärdering
 • Intyg om färdigställande av bygget

Den horisontella delningshandlingen undertecknas i en notarie och registreras därefter i motsvarande fastighetsregister.

Hur man får en kopia

Fastighetsadministratörer måste ha en kopia av den horisontella uppdelningen av en byggnad eller bostadskomplex.

För att begära en kopia kan du begära den från motsvarande fastighetsregister enligt fastighetens läge.

Olika offentliga handlingar måste tillhandahållas för att få en kopia: rättsliga, notarie och administrativa handlingar för de personer som vill ha tillgång till en kopia.