VAD HÄNDER DET NÄR EN EXTRAORDINÄR KVOTA RAPPORTAS?

När extraordinär kvot hörs, innebär extra utgifter.

Men är det obligatoriskt att betala de extraordinära kvoterna eller inte? Låt oss prata om de extraordinära kvoterna hos samhällsägare.

 

VAD ÄR EN EXTRAORDINÄR KVOTA?

Det är en extra kostnad för extraordinära eller inte förutsedda utgifter som inte ingår i den årliga gemenskapsbudgeten.

För att godkänna en extra kvot är det oumbärligt att ett extra möte har hållits, som på ett tydligt sätt förklarar orsaken, det totala beloppet samt kvoter och villkor för varje enskild ägare.

Beroende på orsaken till den extraordinära kvoten måste godkännandet ske med enhällighet eller med 60 %. Denna punkt fastställs i lagen om horisontell egendom.

 

VAD DEN ÄR FÖR

Normalt är syftet oftast oförutsedda reparationer. Det vanligaste är:

  • Hissreparation eller installation.
  • Förbättring eller arrangemang av rör.
  • Reparation av skador på fasaden.
  • Lösningar för fukt eller pest.

 

ÄR DET OBLIGATORISKT ATT BETALA EN EXTRAORDINÄR KVOTA?

Så snart den extra kvoten har godkänts blir betalningen en förpliktelse och betalas inom godkända tidsfrister. Parametrarna som ska vara skyldiga till betalningen är:

  • Borttagning av arkitektoniska barriärer. I detta fall måste utgiften vara mindre än 12 månaders ordinarie kvotbetalningar.
  • Förbättring av gemensamma ytor när utgiften inte överstiger 3 månaders ordinarie månadsbetalning.
  • Garantera byggnadens säkerhet, beboelighet och underhåll.

Vid utebliven betalning av den extra kvoten kommer den att betraktas som en försumlig gäldenär den som inte betalar den, och förlorar rösträtten på samfällighetsmötena tills skulden är betald.

På samma sätt kan gemenskapsägare godkänna att vidta rättsliga åtgärder för att kräva de uteblivna betalningarna.

 

FALL SOM ÄGAREN KUNNE VÄGRA ATT BETALA

Det finns några undantag som en ägare kan använda för att inte vara skyldig att betala det:

  • För det fall att förbättringarna inte är till för säkerheten, tillgängligheten eller bevarandet av byggnaden och betalningen överstiger tre ordinarie månatliga betalningar av gemensamma utgifter. Detta gäller så länge grannen har röstat emot den extraordinära kvoten. Om du senare vill komma åt dessa tjänster och förbättringar måste den extra kvoten betalas.
  • Om syftet är installation av teletjänster behövs användning av förnybar energi eller infrastruktur för att få tillgång till nya kollektiva energiförsörjningar. Precis som i det tidigare fallet ska grannen ha röstat emot och ska betala den extra kvoten om han vill använda tjänsterna senare.
  • Vid bestridande av den extra kvoten när den inte har godkänts av majoriteten av grannarna strider det mot lagen, kostnaden sammanfaller inte med vad grannen ska betala enligt lagen och resultatet av förbättringen eller installationen är skadliga. för samhällets intressen och är endast en förmånstagare för en eller ett fåtal grannar.

Källa: Bourgeois fincas