VAD ÄR ETT ENERGICERTIFIKAT OCH VAD DET ÄR FÖR

Energieffektivitetscertifikatet är ett krav för att sälja eller hyra fastigheter

Målet med energicertifikatet är att ägare eller hyresgäster ska vara medvetna om energieffektiviteten i sin fastighet.

Vi ska på ett enkelt sätt förklara vad energicertifikatet är och vad det är till för.

OBLIGATORISK

Energieffektivitetscertifikatet är obligatoriskt i följande fall:

◊ Försäljning och uthyrning av fastigheter.

◊ Uppförande av nya fastigheter.

◊ Uppförande av offentliga byggnader med mer än 250m2.

UNDANTAG

Alla fastigheter är inte obligatoriska, det finns några undantag, till exempel byggnader:

  • Med en yta på mindre än 50m2 totalt.
  • Kult eller religiöst.
  • De som måste hålla öppet.
  • Provisoriskt och mindre än två år sedan det byggdes.
  • Skyddade eller officiellt erkända monument.
  • De som använder mindre än fyra månader per år eller med en förväntad energiförbrukning på mindre än 25 % av vad den skulle vara under hela året. Det ska framgå av en ansvarig förklaring från fastighetens ägare.

Resten av fastigheterna kommer att behöva energicertifikatet vid uthyrning eller försäljning.

VAD ÄR ENERGICERTIFIKATET

Det är ett dokument Det är ett dokument som anger den energi som en fastighet förbrukar under normala förhållanden, vilket bevisar dess effektivitet i energiförbrukningen.

Intyget ska innehålla identifiering av fastigheten eller byggnaden med dess matrikelhänvisning, vilken effektivitetsnivå den har, den procedur som används för mätning, rekommendationer för att förbättra effektiviteten och de kontroller som utförs av teknikern vid bedömningen av effektiviteten.

ENERGIEFFEKTIVITET

Energieffektivitetsgraderna sträcker sig från A, maximal effektivitetsnivå, till G, lägsta effektivitetsnivå.

Numera har de flesta byggnader nivå E.

ATT FÅ CERTIFIKATET

Certifieringen måste utföras av en auktoriserad certifieringstekniker..

Teknikern kommer vid besök i fastigheten att göra mått på rummen, se över kapslingarna, såsom fönster och dörrar, samt material som används i fasaden. Han kommer också att se över befintliga VVS-installationer.

När all data har tagits, med hjälp av ett specifikt datorprogram, kommer det att bestämma energiklassningen.

När detta är gjort måste intyget registreras hos den behöriga myndigheten i det samhälle där fastigheten är belägen.

Efter att ha slutfört de föregående stegen kommer registret att utfärda den officiella energimärkningen.

CERTIFIKAT GILTIGHET

Energicertifikatet gäller i 10 år, förutom de vars nivå är G, vilket i så fall kommer att gälla i fem år.

Möjlighet finns att förnya certifikatet i de fall då behörigheten efter en reform har förbättrats och man vill uppgradera till ny status även utan att ha gått ut.

SANKTIONER

I händelse av att en ägare inte levererar certifikatet skulle det ha gjorts i en intrång, vilket framgår av kunglig lagförordning 7/2015, daterad den 30 oktober.

De möjliga syften som förövare kan möta kommer, beroende på svårighetsgraden, mellan 300 och 600 euro för mindre fall, från 601 till 1 000 euro i allvarliga fall och för mycket allvarliga fal kan det variera från 1 001 till 6 000€